Ozoliņi

 

 

Ozoliņi atrodas Dobeles novada Jaunbērzes pagastā. Saimniekošanu Ozoliņos Andis Bāliņš uzsāka 1980. gadu beigās, kad atguva kādreiz savas vecmāmiņas īpašumā esošos 16 ha zemes. Kopš tā laika saimniecība ir augusi un šobrīd viņš apsaimnieko 240 ha aramzemes, audzējot galvenokārt graudaugus. Savukārt Anda dēls apsaimnieko Ozoliņu īpašumā esošos zālājus, audzējot gaļas lopus. Ieguvumus no tiešās sējas saimnieks Andis var uzskaitīt vairākus – zemes mitruma labāka saglabāšana liela sausuma apstākļos, izmaksu samazināšana. Projekta LIFE CRAFT ietvaros Andis ar tiešās sējas metodi apsaimniekos 22 ha, audzējot gan pupas, gan labību. Lai labāk saprastu tiešās sējas ieguvumus, blakus tiešās sējas laukiem Andis turpinās aršanu un ir apņēmības pilns iegūtos rezultātus salīdzināt – ražas apjomu, izmaksas, ieguldtīto darbu u.c.

 

Saimniecības