TAND Ukri

 

 

SIA Tand Ukri ir augkopības saimniecība, kas dibināta 2000. gadā. Uzņēmums atrodas Auces novadā, kur tuvākā un mazliet tālākā apkārtnē apsaimnieko 4500 ha plašus tīrumus. Uzņēmums galvenokārt sēj lauka pupas, rapsi, graudaugus (kviešus un ziemas miežus). 
2000. gadu sākumā, kad uzņēmums strauji paplašinājās un vairs nebija iespējams visu apart, tas pamazām pārgāja uz minimālo augsnes apstrādi - Tand Ukri saimnieki iegādājās t.s. strip-till sējmašīnu. Kad Tand Ukri agronoms Andris Sabitovs uzzināja par bezapstrādi, uzņēmuma direktors Kristians Singelmans pieņēma lēmumu iegādāties tiešās sējas sējmašīnu no Francijas. Šobrīd pusi no visiem Tand Ukri laukiem cenšas apsēt, izmantojot daļēju augsnes apstrādi un otru pusi tiešajā sējā. Turpmāko dažu gadu laikā uzņēmums plāno iegūt datus par ražām, izmaksām, ietekmi uz augsni u.tml. no laukiem, kas apsēti ar tiešās sējas metodi.
Projektā LIFE Craft uzņēmums iesaistījās, lai iegūtu papildus informāciju un mērījumus, kā arī labāk izprastu un izvērtētu, kā tiešās sējas metode strādā. Projekta ietvaros tiks apsēti 22 ha liels Tand Ukri tīrums. 
 

 

Saimniecības