Kāršas un Aņģi

 

 

Kāršās un Aņģos, Dobeles novadā, saimnieko tēvs un dēls – Ivars Cimermanis un Aivars Cimermanis. Katram no viņiem pieder sava saimniecība, taču saimniekošana notiek kopā. Grūtākajos darbos bieži palīdz arī Aivara brāļi.
Ģimene saimniekošanu uzsākusi pēc vectēva zemes atgūšanas 1990. gadu vidū. Šobrīd viņi kopumā apsaimnieko ap 280 ha, bet ar tiešās sējas metodi projekta LIFE CRAFT ietvaros apsēs ap 50 ha. Gan Aivaram, gan Ivaram tiešā sēja ir jaunums – līdz šim viņi par to ir lasījuši un uzzinājuši daudz jauna apmeklējot seminārus, taču laukā pirmo reizi to izmēģinās 2019. gada rudenī, sējot ziemājus.
Tiešo sēju saimnieki redz kā alternatīvu zemes apstrādei. Ja pavasarī Zemgales mālaino augsni ir iespējams apstrādāt, tad rudenī tas ir liels izaicinājums. Tā kā ar tradicionālajām metodēm apstrādājot zemi, ziemāju sēja šeit ir ļoti sarežģīta, saimnieki cer, ka ar tiešās sējas metodi tas izdosies. Aivars arī norāda, ka gados, kad ir liels sausums, ar tiešās sējas metodi sētajos laukos vajadzētu būt labākiem mitruma apstākļiem. Viņam būtiski ir arī apzināties, ka šīs metodes izmatnošana ir labvēlīga klimata pārmaiņu ierobežošanai.  
 

 

Saimniecības