Ziņas

 
 
Tehniskais ziņojums par tiešās sējas demonstrējumu ierīkošanu
2024-04-22

Tapis Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra (LLKC) gatavots ziņojums par tiešās sējas demonstrējumu ierīkošanu. 

Ziņojumā apskatīta LLKC pieredze par tiešo sēju deviņās pilotteritorijās - Z/S "Baltaiņi", Z/S "Sarmas", Z/S "Kāršas" un "Aņģi", Z/S "Legzdiņas", Z/S "Ozoliņi", Z/S "Lejasaudzi", SIA "TAND Ukri", SIA "Skaistmaļi", SIA "Ķiveļi". 

Ziņojumā aprakstīta tiešās sējas demonstrējuma ierīkošana, tiešās sējas ietekme uz CO2 emisiju intensitāti, praktiskās ieviešanas aspekti un demonstrējuma analīze. Materiāls būs vērtīgs avots saimniekiem, kas vēlas tiešo sēju savā lauksaimniecības zemē.

Ziņojums pieejams šeit: tehniskais ziņojums par tiešās sējas demonstrējumu ierīkošanu.