Ziņas

 
 
Jaukto stādījumu un sējumu pielietojuma iespējas dārzkopībā
2023-02-27

Autore: Sandra Dane, APP "Dārzkopības institūts"

Termins – jauktie stādījumi un sējumi (JSS), pirmajā mirklī var šķist sarežģīts un ikdienā nedzirdēts. Bet šāda tipa saimniekošana ir zināma jau no senās Romas laikiem, kad olīvkoku stādījuma rindstarpās tika sēti graudi. Latvijā šī tehnoloģija tiek plaši pielietota graudkopībā kā mistri vai labība ar pasēju.

JSS ir divu vai vairāku kultūraugu vienlaicīga audzēšana vienā laukā, to ražas vākšanas laiki var atšķirties. Divi vai vairāki augi tiek audzēti telpiski tuvu, lai tie varētu savstarpēji mijiedarboties, piemēram, mistri, kompanjonaugu izmantošana, otrā auga stādīšana vai sēšana, kad pirmais augs jau kādu laiku ir audzis tajā laikā, dzīvā mulča, ko sēj rindstarpās un izmanto kā mulčēšanas materiālu. Tas ietver arī šo kultūraugu audzēšanu vienu pēc otra viena veģetācijas perioda ietvaros, ja pirmā auga atliekas tiek atstātas uz lauka un tās netiek iestrādātas augsnē. Spilgts piemērs šim variantam ir dzīvā mulča. To iegūst audzējot speciāli izvēlētus priekšaugus, kurus ar lauzējveltni  nolauž un atstāj uz lauka, tad nākošo kultūraugu stāda vai sēj izveidotajā dzīvajā mulčā. Jauktie stādījumi  un  sējumi, kur izvēlēta pareiza augu kombinācija un savstarpējā skaita attiecība, dod iespēju pilnīgāk izmantot Saules radiāciju, ūdens resursus un barības vielas. Kā arī labāk nomāc nezāles, samazina kaitīgo kukaiņu izplatību un ierobežo slimību izplatību, kas savukārt samazina augu aizsardzības līdzekļu lietošanas nepieciešamību. Tas ir būtisks atvieglojums lauksaimniecības slogam uz vidi kopumā, jo rūpnieciski mazāk jāražo gan minerālmēsli, gan augu aizsardzības līdzekļi.

JSS audzēšanas tehnoloģija dod iespēju optimāli nosegt augsnes virskārtu. Augsnes pilnīga nosegšana ar augu materiālu ir viena no pamatlietām, kas jāievēro, lai samazinātu CO2 izdali atmosfērā, kā arī tas nodrošina lielāku oglekļa piesaisti organiskajai vielai, jo no viena lauka vienības tiek iegūts maksimālais augu masas jeb ražas daudzums, tiek paaugstināts augsnes izmantošanas koeficients.

Turpinājumu lasi LIFE CRAFT rokasgrāmatā.