Ziņas

 
 
Pieredzes apmaiņas brauciens uz Somiju
2023-06-19

No 06.06. līdz 09.06.2023. Latvijas Dabas fonds pārstāvis Jānis Reihmanis projekta LIFE CRAFT ietvaros devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Helsinkiem, kur piedalījās konferencē “1st Northern European “4 per 1000” regional meeting: More carbon in the soil for multiple benefits”.

Šī konference bija pirmā Ziemeļeiropas reģionālā iniciatīvas “4 per 1000”, sanāksme, ko kopīgi organizēja Baltijas jūras rīcības grupa (the Baltic Sea Action Group) un iniciatīva “4 per 1000”. Tajā piedalījās pētnieki, lauksaimnieki, NVO, uzņēmumu pārstāvji un politikas veidotāji no visām reģiona valstīm. Konference bija daļa no EU Green Week 2023.

4 per 1000” ir starptautiska iniciatīva, kas tika uzsākta Parīzes klimata samitā 2015. gadā. Iniciatīvas mērķis ir palielināt augsnes oglekļa krājumus par 0,4% jeb 4‰ gadā augsnes virskārtā 30–40 cm dziļumā. Augsnes oglekļa piesaistes palielināšana mazinās klimata pārmaiņas. Turklāt tas uzlabo augsnes veselību un uzlabo produktivitāti un ekosistēmas noturību. Tas arī palīdz samazināt barības vielu slodzi uz ūdenstilpēm, piemēram, Baltijas jūru.

Kā konferences atklāšanas laikā uzsvēra Pauls Lū (Paul Luu), iniciatīvas “4 per 1000” izpildsekretārs: “Sanāksmes mērķis ir veicināt oglekļa piesaisti lauksaimniecības augsnēs visā Ziemeļeiropā. Mēs vēlamies izveidot forumu, lai apmainītos ar jaunām zinātniskām atziņām, veicinātu sadarbību un veicinātu pieredzes apmaiņu starp dažādiem dalībniekiem, kuri katrs savā veidā un dažādos līmeņos veicina pāreju uz atjaunojošu, produktīvu, noturīgu lauksaimniecību."

Programmā bija iekļautas plenārsēdes, trīs paralēlas sesijas, katra pievēršoties citai tēmai, stendu prezentācijas un praktisku piemēru apskate lauka apstākļos. Dalībnieki varēja izvēlēties starp sesijām, kurās galvenā uzmanība tika pievērsta saistībai starp augsnes veselību, klimatu, bioloģisko daudzveidību un ūdens aizsardzību, kā arī augsnes oglekļa monitoringu un lauksaimniecības organiskajām augsnēm.