Bioogle

 

Bio-ogles iestrāde tiek uzskatīta par vienu no daudzsološākajām tehnoloģijām oglekļa uzkrāšanai un SEG emisiju samazināšanai lauksaimniecībā, tajā pašā laikā tā uzlabo augsnes auglību, piesaista mitrumu un samazina lauksaimniecības radītā piesārņojuma nokļūšanu ūdeņos.

Projekta laikā bio-ogle tiek iestrādāta augsnē četrās dažādās koncentrācijās, katra 0,1 ha plašā teritorijā katrā saimniecībā. Projekta laikā tiks salīdzinātas gan vides, gan ekonomiskie ieguvumi, ko dod šīs metodes izmantošana dārzeņu audzēšanā.

 

Saimniecības