Ziņas

 
 
5. decembris – Pasaules Augsnes diena
2019-12-04

5. decembrī visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules Augsnes diena. To kopš 2013. gada atzīmēt aicina Apvienoto Nāciju organizācija (ANO). Augsne ir ļoti svarīgs, taču bieži vien nenovērtēts un nepamanīts dabas resurss – tā dod nozīmīgu ieguldījumu cilvēku apgādē ar pārtiku, ūdens apritei un attīrīšanai, plūdu risku mazināšanai u.c.

Šogad Pasaules Augsnes dienā īpašs uzsvars likts uz augsnes erozijas mazināšanu. Kā norādīts ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas sagatavotajā ziņojumā par augsnes eroziju (2019) – par spīti gandrīz gadsimtu ilgiem pētījumiem un centieniem rast risinājumu, erozija vēl joprojām ir lielākais apdraudējums augsnei un tās nodrošinātajiem ekosistēmu pakalpojumiem, arī pārtikas nodrošinājumam, lielā daļā pasaules reģionu. Tieši tādēļ šogad Pasaules Augsnes dienā īpaša uzmanība tiek pievērsta veselīgu augsnes ekosistēmu saglabāšanai, aicinot organizācijas, valstu un pašvaldību institūcijas, kā arī iedzīvotājus iesaistīties augsnes veselības uzlabošanā.

Saskaņā ar Zemkopības ministrijas datiem, ūdens erozijai ir pakļauta 15,4 %  no  Latvijas  aramzemes, bet vēja erozijai – 9,3%. Latvijas Dabas fonds projekta “LIFE CRAFT: Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā” ietvaros testē un ievieš lauksaimniecības metodes, kas ir ne tikai klimatam labvēlīgas, bet arī samazina augsnes eroziju. Piemēram, tiešās sējas metode, kas, sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru, projekta ietvaros tiek pārbaudīta 10 zemnieku saimniecībās, ievērojami samazina ūdens eroziju, gandrīz pilnībā novērš vēja eroziju un pilnībā novērš augsnes agrotehnisko augsnes eroziju, kas rodas tīrumu aršanas procesā. 

Projektu LIFE CRAFT Latvijas Dabas fonds īsteno jau otro gadu. Tā mērķis ir Latvijā pārbaudīt un praktiski demonstrēt siltumnīcefekta gāzu emisijas mazinošas lauksaimniecības prakses, kuras vienlaikus samazina oglekļa emisijas un nodrošina lauksaimnieku ekonomisko ilgtspēju. Projekta ietvaros sadarbībā ar zemnieku saimniecībām tiek izmēģinātas un izvērtētas trīs metodes – tiešā sēja, bio-ogles iestrāde augsnē un kontrolētā drenāža.