Ziņas

 
 
Gada lauksaimnieks Latvijā - projekta LIFE CRAFT konsultants Rihards Kadirovs
2019-10-07

Kopš 2009. gada Pasaules Dabas Fonds sadarbībā ar citu valstu partnerorganizācijām apbalvo Baltijas jūras reģiona valstu lauksaimniekus, kas savās saimniecībās īsteno pasākumus, lai mazinātu eitrofikāciju Baltijas jūrā, ietekmi uz apkārtējo vidi kopumā, kā arī  veicinātu ilgtspējīgu lauksaimniecisko ražošanu.

Šogad Gada lauksaimnieks Latvijā ir Latvijas Dabas fonda īstenotā projekta “Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā” (LIFE CRAFT) konsultants Rihards Kadirovs un viņa saimniecība “Jaunozoli”, kas atrodas Salas novada Salas pagastā. Savā saimniecībā Rihards ir ieviesis dažādas saimniekošanas metodes ietekmes uz vidi mazināšanai. Viena no metodēm ir “strip-till” jeb minimālās augsnes apstrādes metode. Šī metode paredz to, ka zeme netiek arta, bet gan apstrādāta minimāli, lai saglabātu zemes dabīgo struktūru un uzlabotu augsnes kvalitāti. Pēc lauksaimnieka novērojumiem šī metode ir noturīgāka arī pret laika apstākļu īpatnībam, piemēram, šī gada pavasara un vasaras sausuma periodu. Kombinējot dažādas videi draudzīgas lauksaimniecības prakses, Riharda apstrādātajā augsnē ir ievērojami pieaudzis organisko vielu sastāvs un tās spēja absorbēt siltumnīcefekta (CO2) gāzi. 

Rihards visas savas zināšanas lauksaimniecībā ir ieguvis pašmācības ceļā un labprāt dalās ar savu pieredzi un teorētiskajām atziņām ar citiem lauksaimniekiem. Ar savu ekonomista izglītību viņš ir spējis analizēt savas saimniecības finansiālos rādītājus un izvēlēto “strip-till” metodi uzskata no dažādiem faktoriem šobrīd kā izdevīgako. Tāpat Rihards ir spējis rūpīgi izvēlēties piemērotāko mēslojuma daudzumu, veicot augsnes analīzes un izvērtējot prognozēto nokrišņu daudzumu. Tā, izmantojot mazāku mēslojuma apjomu lietus periodos, ir iespējams novērst barības vielu noplūdi ūdeņos. Rezultātā Rihards ir samazinājis izmantotā fosfora mēslojuma daudzumu par 20% un slāpekļa mēslojuma daudzumu par 50%. 4 gadu laikā, izmantojot “strip-till” metodi, raža ir pieaugusi par 90%.

Mēs, projekta LIFE CRAFT komanda, patiesi lepojamies ar Riharda Kadirova viņa saimniecības “Jaunozoli” sasniegumiem un pozitīvo pieredzi jaunu, klimatai un videi draudzīgu saimniekošanas metožu ieviešanā!

Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centru un Vides risinājumu institūtu jau otro gadu īsteno projektu LIFE CRAFT, kura mērķis ir Latvijā pārbaudīt un praktiski demonstrēt siltumnīcefekta gāzu emisijas mazinošas lauksaimniecības prakses, kuras vienlaikus samazina oglekļa emisijas un nodrošina lauksaimnieku ekonomisko ilgtspēju. Projekta ietvaros sadarbībā ar zemnieku saimniecībām tiek izmēģinātas un izvērtētas trīs metodes – tiešā sēja jeb bezaršana, bio-ogles iestrāde augsnē un kontrolētā drenāža.