Ziņas

 
 
Tehniskais ziņojums par kontrolētās drenāžas ieviešanu
2023-12-05

Gada izskaņā tapis Vides risinājumu institūta (VRI) gatavots ziņojums par kontrolētās drenāžas sistēmu (KDS) ieviešanu. Ziņojumā apskatīta VRI pieredze par KDS izveidi divās pilotteritorijās – SIA “Tilbe” un SIA “Rožkalni” apsaimniekotajos laukos Meņģeles un Smiltenes apkārtē. VRI darbus sāka 2019. gadā, gatavojot būvprojektus un veidojot monitoringa plānus. Izbūvētās KDS ekspluatācijā tika nodotas 2020. gadā (Meņģelē) un 2022. gadā (Smiltenē).

Ziņojumā detalizēti aprakstīts KDS izbūves process no idejas līdz nodošanai ekpluatācijā, tāpat ziņojuma beigās vērtēta arī kontrolētās drenāžas funkcionalitāte, balstoties monitoringa datos. Materiāls būs vērtīgs avots saimniekiem, kas apsver KDS ierīkošanu savā lauksaimniecības zemē.

Ziņojums pieejams šeit: tehniskais ziņojums par kontrolētās drenāžas ieviešanu