Ziņas

 
 
Seminārs par SEG emisiju noteikšanu lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un citos zemes izmantojuma veidos
2021-10-18

Aicinām piedalīties seminārā "SEG emisju novērtēšana lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un citos zemes izmantojuma veidos", ko organizē Vides risinājumu institūts. Pasākums ir daļa
projekta “Klimata atbildīga lauksaimniecība Latvijā” (LIFE CRAFT) No. LIFE16 CCM/LV/000083.

Semināra mērķis ir izzināt pastāvošās metodes siltumnīcas efekta gāžu monitoringam
lauksaimniecībā, mežsaimniecībā un citos zemes izmantojuma veidos, kā arī apskatīt Zemes
novērošanas datu potenciālu šo metožu atbalstīšanā. Pasākumā uzstāsies pētnieki un
monitoringa speciālisti, kā arī pārstāvji no Copernicus programmas un Eiropas Komisijas.

Seminārs notiks 28. oktobrī pulksten 10:00 (EEST) Zoom platformā. Jautājumu iesūtīšanai tiks izmantota platforma Mentimeter.

Lai piedalītos seminārā, lūdzam pieteikties ŠEIT līdz 25. oktobrim. Pasākuma Zoom saite dalībniekiem tiks nosūtīta līdz 27. oktobrim.