Ziņas

 
 
Tiešā sēja Latvijā
2020-09-08

2019. gada decembrī Eiropas Komisija nāca klajā ar paziņojumu par Eiropas Zaļi kursu – stratēģiju, kas tiecas pārveidot Eiropas Savienību par klimatneitrālu, taisnīgu un pārticīgu sabiedrību ar mūsdienīgu, resursefektīvu un konkurētspējīgu ekonomiku. Eiropas Zaļais kurss attiecas arī uz lauksaimniecību un šajā nozarē izmantotajām saimniekošanas metodēm.

Tiešā sēja ir viena no lauksaimniecības metodēm, kas ļauj saimniekiem strādāt mūsdienīgi, inovatīvi un vienlaikus – klimatam draudzīgi. Publikācijā Latvijas Avīzē viens no projekta LIFE CRAFT ekspertiem – Jānis Kažotnieks no Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centra, stāsta par tiešo sēju (bezaršanu un joslveida apstrādi), augsni un lauksaimnieku ieguvumiem, ieviešot šo metodi. Te lasāms raksts.